Czujnik gazu Gazex

Urządzenie wykrywające ulatniający się gaz lub jego nagromadzone stężenie w miejscu, gdzie nie ma instalacji gazowej to jeden z ważniejszych produktów strojących na straży bezpieczeństwa przebywających w takich wnętrzach ludzi.

Czujnik gazu

Instalacja gazowa obecna w kuchni czy łazience lub w innym pomieszczeniu musi być bezwzględnie szczelna i okresowo przeglądana. W bezpośredniej jej bliskości należy zamontować również system wentylacyjny, który w razie wycieku gazu zdoła szybko odprowadzić większość zanieczyszczonego powietrza.
Jednak pozostawanie w pomieszczeniach, w których dochodzi do wycieku gazów jest nie tylko niezdrowe, ale również bardzo niebezpieczne, ponieważ po wymieszaniu się z tlenem metan zyskuje właściwości silnie wybuchowe i zapalne, co zagraża przebywającym w jego bliskości ludzi.
Z tych powodów, oprócz wdrożenia instalacji wentylacyjnej, należy zamontować w pomieszczeniu czujnik gazu, który w momencie wycieku gazu ostrzeże przebywające tam osoby o niebezpieczeństwie.

Detektor gazu Gazex

Zadaniem detektorów gazu jest wychwycenie śladów ulatniającego się gazu i ostrzeżenie o jego obecności znajdujących się ludzi.
Elementem detektora gazu, uważanym za jeden z najważniejszych w urządzeniu jest sensor reagujący na wyciek gazu. W urządzeniu marki Gazex znajdziemy osiem sensorów, których zadaniem jest ciągła reakcja na obecność szkodliwego gazu w powietrzu.
Detektor gazu Gazex składa się z:
– 5 sensorów półprzewodnikowych,
– 2 sensorów katalitycznych,
– 1 absorpcyjnego w podczerwieni, znanego jako Infra-Red.

Detektory gazu Gazex, podobnie jak inne tego typu urządzenia wymagają okresowych kontroli oraz szczególnej konserwacji. W celu optymalizacji i kalibracji tych urządzeń, używa się profesjonalnego sprzętu, będącym w posiadaniu osoby z aktualnymi uprawnieniami do tego typu czynności.

Comments are closed.